Ubezpieczenia GRUPOWE

Ubezpieczenia GRUPOWE

Większość osób zatrudnionych na umowę o pracę korzysta z tzw. Ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy. Ubezpieczenie to swoim zakresem obejmuje między innymi takie zdarzenia jak zgon, poważne zachorowanie, uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, urodzenie dziecka. Jednak nie tylko osoby zatrudnione na etacie mogą takie ubezpieczenie posiadać.

„Z myślą m.in. o osobach niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę towarzystwa ubezpieczeniowe skonstruowały ubezpieczenie grupowe także dla osób:

– prowadzących własną działalność gospodarczą,

– pracujących na umowę zlecenie lub umowę o dzieło,

– wykonujących wolne zawody,

– emerytów i rencistów,

– osób bezrobotnych,

– matek wychowujących dzieci,

– rolników.

Z Pakietu Ochronnego mogą też skorzystać pracownicy etatowi, którzy nie chcą lub nie mogą przystąpić do grupowego ubezpieczenia oferowanego przez swojego pracodawcę.”

Warto tutaj zwrócić uwagę na bardzo szeroki zakres tego typu ubezpieczenia. Zakres może obejmować: zgon w skutek naturalny, nnw, komunikacyje nnw, w skutek np. zawału, uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby, pobyt w szpitalu wskutek wypadku lub choroby, operacje medyczne, niezdolność do pracy, urodzenie dziecka, osierocenie dziecka, zgon małżonka lub jego pobyt w szpitalu czy poważne zachorowanie, zgon rodziców lub teściów a nawet różnego rodzaju konsultacje medyczne czy usługi typu assistance.

Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce

POLISA PLUS SP. Z O.O. - UBEZPIECZENIA

tel. 502 502 089
tel. 500 370 912
tel. 25 644 08 88

Zapraszamy!

NAPISZ DO NAS

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgody na kontakt

1 + 11 =

ZADZWOŃ DO NAS

tel. 502 502 089

tel. 500 370 912

Adres:
ul. 3-go Maja 51
08-110 Siedlce